Promocijski film HYDROVOD d.o.o.

Tip projekta
Video
O projektu

httpss://www.youtube.com/watch?v=jz33F22N4WE

 

Za podjetje Hydrovod d.o.o. smo ustvarili promocijski film, v katerem so prikazane dejavnosti zaposlenih, ki skrbijo, da več kot 30.000 odjemalcev dobiva čisto pitno vodo, ki zadostuje najvišjim standardom. Voda je bistvena za naše življenje, zato “poskrbimo, da bodo to dobrino imeli tudi tisti, ki prihajajo za nami”.

 

Naročnik: Hydrovod d.o.o.
Produkcija: Foto Kapele